انجمن کافه اوتاکو

تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده فنی ، ضلع جنوبی دانشکده برق
تلفن : ۹-۸۸۲۲۵۳۹۶-۰۲۱